xxx

Oplossingen voor projectorganisaties

Het behalen van het geplande resultaat binnen de tijd en zonder kostenoverschrijdingen, dat is het streven van alle projectorganisaties. Paperiton heeft de perfecte oplossing voor deze organisaties. Zo biedt de automatische mappengenerator een goed uitgangspunt voor projectmedewerkers die houden van kwaliteit zonder daar al te veel voor te hoeven doen. Alle projectdocumenten worden automatisch gerelateerd aan de projectkenmerken. Deze kenmerken kunnen ook worden ontleend aan externe systemen, zoals financiële software en ERP of planning software. Projectmedewerkers, intern en extern kunnen samenwerken op documenten zonder de beveiliging van documenten in gevaar te brengen. Paperiton levert standaardoplossingen om deze samenwerking te ondersteunen. Alle partijen kunnen nu ook direct via internet projectdocumenten toevoegen aan de juiste dossiers. E-mails met grote bijlagen zijn niet meer nodig. Paperiton DMS biedt standaard Office-integratie, drag & drop, dus ook voor e-mails in Outlook® en een SharePoint® plug-in.

Paperiton heeft ruime ervaring met koppelingen met ERP en financiële systemen, o.a. BAAN-, SAP- en Navision/4PS-koppelingen zijn beschikbaar. Paperiton DMS maakt gebruik van informatie uit deze systemen om te komen tot standaardisatie en kwaliteitsverbetering. Adequate procesinformatie en documenthistorie zorgen voor probleemloze audits bij certificeringen. Na het afronden van een project kan het dossier worden gesloten. De documenten blijven beschikbaar als kennisdocument of als voorbeeld voor nieuwe projecten.

Voor Paperiton is en blijft de gebruiker het allerbelangrijkste. Alle functies kunnen zonder moeite gebruikersspecifiek worden ingesteld. Een eigen zoekscherm, zelf in te stellen kolommen en abonnementen op nieuwe- of gewijzigde documenten, of een mappenstructuur selectie in “Mijn Projecten”, geven de gebruikers precies dat gereedschap wat nodig is om sneller en efficiënter te werken.