xxx

Paperiton DMS IMPORT

Paperiton DMS IMPORT is een module die zorgt voor het opnemen van gescande en/of outputdocumenten uit systemen van derden. De IMPORT webservice heeft een pollfunctie die zorgt voor automatische toevoeging van nieuwe documenten zodra deze verschijnen. Door deze aanpak is Paperiton DMS IMPORT geschikt om geruisloos samen te werken met alle scanplatforms en documentoutputsystemen. Elke webservice beheert één specifieke IMPORT-functie. Vanzelfsprekend kunnen er meerdere webservices naast elkaar gebruikt worden.

IMPORT wordt gebruikt voor het opnemen van verschillende type documenten, zoals bijvoorbeeld ingekomen post. Gelijksoortige documenten kunnen makkelijker met GATEWAY verwerkt worden.

Bij het opnemen van deze documenten kan de Paperiton DMS CONTEXT ervoor ervoor zorgen dat de eigenschappen (metadata) bij deze documenten vanuit een CONTEXT of externe database automatisch worden meegenomen.