xxx

Paperiton DMS GATEWAY

De Paperiton DMS GATEWAY zorgt voor intelligente afhandeling van gescande documenten en digitale documenten afkomstig uit andere systemen.

Om documenten later makkelijk terug te vinden is metadata nodig. Als er meer eigenschappen bij documenten worden opgeslagen kunnen deze vanuit meer invalshoeken worden geordend en gevonden. Paperiton DMS Gateway zorgt ervoor dat documenten met een minimum aan inputinformatie een optimaal outputresultaat laten zien. Zo zorgt de Gateway voor het automatisch afhandelen van verschillende documentsoorten aan de hand van vooraf ingestelde regels per documenttype.

Stel u wilt facturen scannen en deze met metadata uit het financiële systeem opslaan in het DMS. Gateway zorgt ervoor, ook zonder capturing software. Een look-up naar het financiële systeem is voldoende om de factuur met alle bijbehorende informatie op te slaan in Paperiton DMS.

Bij multifunctionals bijvoorbeeld hoeft een medewerker de documenten alleen nog maar in de scanner te leggen en één toets in te drukken om ervoor te zorgen dat alle documenten met bijbehorende metadata, zoals bijvoorbeeld personeelsgegevens, productinformatie, klantinformatie of projectgegevens, automatisch worden verwerkt en met de juiste rechten in de goede map in het DMS worden opgeslagen. Daarbij is het ook mogelijk om automatisch e-mailberichten met een link te laten versturen om collega’s te attenderen, of een workflow te starten waarmee facturen moeten worden goedgekeurd.